Filmy

W 2017 roku rozpoczęliśmy nową działalność – produkcję filmów promujących wartości zgodne z naszą misją.

Nasz pierwszy film to „Służba całym życiem… Rzecz o Eugeniuszu Wróblu” dystrybuowany w ramach grupy TVP, na festiwalach i w internecie.

Reżyseria: Adam Turula
Scenariusz: Maria Wilgus
Zdjęcia: Wojciech Walkiewicz
Dźwięk: Marcin Tynkowski
Muzyka: Lidia Krajewska. Olgierd Mroczkowski, Paweł Turula, Jacek Jęczmyk, Przemysław Kulczak
Montaż i postprodukcja: Ryszard Siarkowski
Producent: Fundacja Na Dobro Harcerstwa Górnośląskiego / Maria Wilgus

11 stycznia 2023 o godz. 18:00 w Muzeum Śląskim odbyła się premiera naszego kolejnego filmu dokumentalnego “Harcerz nr 1. Rzecz o Andrzeju Małkowskim”. 

Film udostępniamy nieodpłatnie do pokazów i obecnie mamy zarejestrowanych  ponad 200 pokazów w Polsce, Australii, Austrii, Argentynie, Belgii, Kanadzie, Norwegii, Ukrainie, USA i Wielkiej Brytanii. (Każdy kto się do nas zwróci na adres filmomalkowskim@gmail.com, przedstawi się, poda miejsce, datę pokazu, otrzyma nieodpłatnie film). Pokazy odbywają się lokalnych kinach, domach kultury, ale też hufcach i harcówkach. Dzięki współpracy z Inicjatywą Twórczą Sfery Kultury (która wspiera dystrybucję i promocję filmu), odkrywamy nową widownię w bibliotekach, klubach i pubach, parafiach, szkołach i innych instytucjach kulturalnych i edukacyjnych a nawet w więzieniach. Film dystrybuujemy również poprzez grupę TVP. Film zdobył wyróżnienie na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym „Maksymiliany” 2023 we Wrocławiu a także przeszedł oficjalną selekcję na festiwalu „Niepokorni, Niezłomni Wyklęci” 2023 w Gdyni. W lutym 2024 roku odbędzie się premiera angielskiej wersji tego filmu i rozpoczniemy dystrybucję międzynarodową.

Film dokumentalny „Harcerz nr 1. Rzecz o Andrzeju Małkowskim”
Czas trwania: 50 minut
Reżyseria: Adam Turula, Maria Wilgus
Scenariusz: Maria Wilgus
Zdjęcia: Ryszard Siarkowski, Adam Turula
Montaż: Ryszard Siarkowski
Muzyka: Lidia Krajewska
Produkcja: Fundacja Na Dobro Harcerstwa Górnośląskiego / Maria Wilgus
Strona filmu na facebooku: www.facebook.com/filmomalkowskim